Montessoriförskolan Vita Svanen startades 1988 som en ideell förening. Det var några familjer som tillsammans arbetade för idén att kombinera barnomsorg med montessoripedagogik. De ville ge sina barn en förskoletid utöver det vanliga. 1992 ombildades den ideella föreningen till en ekonomisk förening. Förskolan följer sin egen lokala arbetsplan och övriga styrdokument. Verksamheten bedrivs av en föräldraförening med ekonomiskt bidrag från Linköpings kommun. 

Arbetsplikt på förskolan finns inte. Däremot är föräldrarna skyldiga att ställa upp i styrelsearbete och/eller arbetsgrupper. Städdagar arrangeras en till två gånger per termin då alla föräldrar hjälps åt att göra fint på förskolan. Varje år betalas en årsavgift på 150 kr per förälder till föreningen.

Styrelsen 2024

  • Jenan Khabazy, ordförande
  • Ylva Thorén, vice ordförande
  • Haifa Badoor, personalansvarig
  • Daniel Jonsson, kassör
  • Nadja Frominder, sekreterare

Kontakta styrelsen

styrelse@vitasvanen.se