Förskolan

Vita Svanen är den första montessoriförskolan i Östergötland. Det är en liten förskola med ca 25 barn mellan 1–5 år. Förskolan drivs som en ekonomisk förening av föräldrarna tillsammans med personalen, vilket ger en familjär stämning där vi lär känna varandra och barnen får utvecklas i en trygg miljö. Förskolans läroplan (Lpfö 18) är vårt styrdokument och Montessoripedagogiken är en viktig del i verksamheten och genomsyrar synen på barnet och dess lärande. 

På Vita Svanen jobbar vi för att skapa en miljö för gemenskap och samarbete, en miljö som är både trygg och utmanande. Montessoriförskolan är till för barnen och mycket av materialet finns i barnens nivå så att de själva kan välja vad de vill arbeta med. En pedagog finns för att vägleda barnet i hur materialet ska användas. När barn får ägna sig åt det som för tillfället intresserar dem väcks deras nyfikenhet och lust att upptäcka och prova nya saker. Att dessutom lyckas med en uppgift som man själv valt skapar naturlig arbetsglädje, uppmuntran och lärande. 

Vår utegård finns i anslutning till förskolan med lekstuga, rutschkana, sandlådor, cyklar och mycket annat lekmaterial. Förskolan ligger centralt i Linköping, på Djurgårdsgatan 75, med närhet till både natur och kultur.

Personal

Vita Svanen har en stabil personalgrupp med bred kompetens. Här arbetar engagerade förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare.

En dag på Vita Svanen

Att ha bra rutiner på förskolan är en viktig del av dagen. Det skapar trygghet för barnen, de vet vad som händer och vad som ska hända härnäst. Tryggheten är en förutsättning för barnens lärande. Så här ser en typisk dag på Vita Svanen ut:

  • 07:00 Förskolan öppnar
  • 09:00 Samling, vi delar upp barnen i fyra åldersadekvata grupper, det är småstjärngruppen stjärngruppen, mångruppen och solgruppen. Samlingen avslutas med fruktstund.
  • 10:00 Utelek eller annan pedagogisk verksamhet inomhus. De barn som vilar går ut och de andra barnen har antingen fri lek eller planerade aktiviteter. Planerade aktiviteter kan vara en tur till skogen, språksamling eller att utforska montessorimaterialen. 
  • 11:30 Lunch.
  • 12:15 Vila för de barn som behöver och lässtund för övriga. Därefter går de barn som inte sover ut. 
  • 14:15 Mellanmål.
  • 15:00 Efter mellanmålet har vi olika aktiviteter, ute eller inne beroende på planering, barnens intresse och årstid. 
  • 17:15 Förskolan stänger.

På Vita Svanen använder vi förskoleappen Tyra. Det är ett smidigt verktyg för såväl personal som föräldrar. I Tyra lägger föräldrarna in sina barns scheman och personalen checkar in och ut barnen när de hämtas och lämnas. Detta ger personalen en snabb överblick av antalet barn på plats och när de ska hämtas. Frånvaroanmälan görs och uppdateras enkelt i appen.

Föräldrarna får en inblick i barnens dag då personalen lägger upp blogginlägg och dokumentation i barnens portfolios. Här kan personalen också koppla aktiviteterna till läroplansmål, ett smidigt verktyg för personalen att överblicka sitt pedagogiska arbete men också för föräldrarna att följa sina barns utveckling. Tyra gör det också möjligt att sprida dokument och information.

Tyra är anpassad efter gällande lagstiftning kring hantering av personuppgifter. Föräldrarna har möjlighet att välja att sina barn inte ska synas i blogginlägg som delas med alla föräldrar.