Förskolan

Vita Svanen är den första montessoriförskolan i Östergötland. Det är en liten förskola med ca 25 barn. Förskolan drivs som en ekonomisk förening av föräldrarna tillsammans med personalen, vilket ger en familjär stämning där vi lär känna varandra och barnen får utvecklas i en trygg miljö. Montessoripedagogiken är en viktig del i verksamheten och genomsyrar synen på barnet och dess lärande.

En gård finns i anslutning till förskolan med lekstuga, rutschkana, sandlådor, cyklar och mycket annat lekmaterial. Förskolan ligger centralt i Linköping, på Djurgårdsgatan 75, med närhet till både natur och kultur.

Personal

Vita Svanen har en stabil personalgrupp med bred kompetens. Här arbetar engagerade förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare.

Öppettider

Förskolan är normalt öppen mellan 07 och 17 varje vardag och öppettiderna styrs av behovet. Vita Svanen håller stängt alla stora helger såsom jul, nyår, påsk, pingst och midsommar. Under sommaren är förskolan helt stängd i fyra veckor. Under terminen finns även studiedagar och planeringseftermiddagar då barnen istället får vara hemma.